โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll v.11

โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll v.11

- รองรับการใช้งานร่วมกับ Windows7, 8, 10

(download คลิกที่รูปด้านล่างนี้ครับ)

download payroll11

1.วิธีติดตั้งโปรแกรม ครั้งแรก

2.เริ่มต้นใช้งานครั้งแรก

3.การทำงานในแต่ละงวด

4. วิธี update สำหรับผู้ใช้เวอร์ชั่นก่อน v.11

4.1 กรณีข้อมูลเก็บไว้คนละที่กับโปรแกรม เช่น

เก็บไว้ในไดรฟ์ "D:\NimitrPayroll"

ให้ copy โฟลเดอร์ "Sample"

และไฟล์ "PaySys.mdb"

จากไดรฟ์ "c:\Program Files\Payroll" ของเครื่องที่เป็น v.11

ไปทับในไดรฟ์ "D:\NimitrPayroll" ก่อน

4.2 เพิ่มรายการรับ/หัก

S07D1 ค่าซื้อแพคเกจทัวร์กับผู้นำเที่ยวฯ บาท

S08D1 ลดหย่อนค่าซื้อแพคเกจทัวร์กับผู้นำเที่ยวฯ บาท

เมนู เครื่องมือ > ปรับปรุงตารางข้อมูล > OK

4.3 เพิ่มรายการรับ/หัก S07D1 เข้าไปใน แบบฟอร์ม PM00

เมนู ตั้งค่า > กำหนดแบบฟอร์มป้อนข้อมูล > เพิ่มลบ รายการรับหักคงที่

- เลือกรหัสแบบฟอร์ม เป็น PM00

- คลิก เพิ่ม รายการ

- ลำดับ ใส่ "43"

- คลิก แว่นขยาย เลือก "S07D1 ค่าซื้อแพคเกจทัวร์กับผู้นำเที่ยวฯ (บาท)"

- คลิก OK

- คลิก บันทึก > คลิก YES

4.4 เพิ่มฟิล์ดในฐานข้อมูล "รายละเอียดบริษัท"

เมนู คำนวณ > เปลี่ยนแปลงข้อมูลชุด > เลือก 53603 > คลิก OK > คลิก OK

ทำอีกครั้งเลือก 53604 > คลิก OK > คลิก OK

4.5 ออกจากโปรแกรม แล้ว Login เข้าโปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll อีกครั้ง

ขอขอบคุณทุกท่านที่เลือกใช้โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll

หวังว่าโปรแกรมของเราจะมีส่วนช่วยให้ท่านทำงานได้ง่ายขึ้น สะดวกสบายขึ้น

หากท่านมีข้อสงสัย หรือแนะนำ โปรดส่งอีเมล์ มาได้ที่

payroll@nimitr.com หรือ nimitr@hotmail.com

เพื่อทางเราจะได้แก้ไข ปรับปรุง เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ท่านผู้ใช้ต่อไป