ประวัติความเป็นมา นิมิตรซอฟท์เทคโนโลยี

นิมิตรซอฟท์เทคโนโลยี เป็นผู้พัฒนา และจำหน่ายโปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll ปัจจุบันเป็นปีที่ 17 (จดทะเบียนพาณิชย์)

โปรแกรมเงินเดือนฯ ได้เริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบันซึ่งสามารถใช้ร่วมกับ ระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

ด้วยความตั้งใจที่จะให้โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถศึกษาการใช้งานได้ด้วยตนเอง เพียงมีพื้นฐานด้านระบบเงินเดือน การคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก็สามารถใช้งานโปรแกรมฯ ได้สำเร็จในเวลาอันรวดเร็ว

แต่ถึงแม้โปรแกรมจะใช้งานได้ง่าย แต่เราก็ยังมีนโยบายด้านการบริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด โดยเรายังคงมีการอบรมการใช้งาน ให้กับผู้ใช้ ในวันที่ไปติดตั้งโปรแกรมฯ (เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ) และคู่มือ online ที่มีเนื้อหาปรับปรุงให้ทันกับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงโปรแกรมฯ อยู่เสมอ และเรายังได้มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว และถูกต้องที่สุดอีกด้วย