เริ่มต้นใช้งานครั้งแรก

เริ่มต้นใช้งานครั้งแรก

มีสิ่งที่จะต้องทำดังนี้

1. ลงทะเบียนสินค้า

2. สร้างฐานข้อมูลบริษัทของท่าน

3. ตั้งค่าต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับงานของท่าน

- - - - - - -

เลือกหน้า: 1 2 3 4 [ หน้าถัดไป >> ]