นำเข้าข้อมูลใหม่ Import New

นำเข้าข้อมูลใหม่ Import New (หรือ การ update รายงานใหม่)

วิธี update รายงาน, ข้อมูลใหม่

1. Download ไฟล์ที่แนบมาใส่ My Documents

2.Unzip(Extract) ไฟล์ข้อ.1 ใส่ใน My Documents จะได้ไฟล์ PayUsr.mdb (หรือไฟล์ PaySys.mdb)

3. เปิดโปรแกรม Payroll เลือกเมนู เครื่องมือ > นำเข้าข้อมูลใหม่ Import New

- คลิกปุ่ม เลือกไฟล์ Browse

- หน้าต่าง Open ให้เลือกไฟล์ที่ได้จากข้อ 2. > แล้วคลิก Open

- คลิกปุ่ม นำเข้า OK

4. เมนู เครื่องมือ > ปรับปรุงตารางข้อมูล > OK

5. ลองไปออกรายงาน ดูครับ