ข53. การลบแบบฟอร์มป้อนข้อมูล (PM, PD) ที่ไม่ใช้

ข53. การลบแบบฟอร์มป้อนข้อมูล (PM, PD) ที่ไม่ใช้

การใช้งานโปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll อาจมีพนักงานที่ลาออกในปีที่ผ่านมา

และผู้ใช้ได้ลบประวัติพนักงานไปแล้ว แต่ข้อมูลที่ป้อนรายการรับ/หัก ไม่ถูกลบไปด้วย

ดังรูปในเมนู ข้อมูลหลัก > เพิ่ม/ลบ แบบฟอร์มรับหักคงที่ ให้พนักงาน

จะเห็นว่ามีรายการที่ไม่มีชื่อพนักงานแสดงอยุ่

สาเหตุเพราะผู้ใช้ได้ลบประวัติพนักงานออกไปแล้วแต่ยังคงมีข้อมูลแบบฟอร์มรายการรับหักค้างอยู่

ดังนั้นจึงควรลบรายการที่ไม่มีชื่อพนักงานแสดงออกให้หมด

ถ้ามีจำนวนรายการไม่มาก ผู้ใช้สามารถทำการลบทีละรายการได้เลย

แต่ถ้าข้อมูลมีจำนวนมากการลบทีละรายการทำให้ไม่สะดวก

ลองมาดูวิธีลบข้อมูลทั้งหมด

1. เปลี่ยนปี ของแบบฟอร์มพนักงานปัจจุบันเป็นปีอื่นก่อน เช่น2999

เพราะเดี๋ยวจะได้สั่งลบแบบฟอร์มที่ไม่ใช่ปี2999 ได้ครับ

- ไปที่เมนูคำนวณ > เปลี่ยนแปลงข้อมูลชุด

 

- คลิกเลือกรหัส51a02 เปลี่ยนปีแบบฟอร์ม PM (เพื่อจะลบ form ที่ไม่ใช้)

- คลิกยืนยันการทำงาน OK

- ใส่ปี2999 แล้วคลิกตกลง OK

- เสร็จแล้วคลิกOK

- ลองไปดูที่ เมนูข้อมูลหลัก > เพิ่ม/ลบ แบบฟอร์มรับหักคงที่ ให้พนักงาน

- ปีเปลี่ยนเป็น2999 แล้ว

2. พร้อมจะลบแบบฟอร์มที่ไม่ใช้ได้แล้ว

- ไปที่เมนู คำนวณ > เปลี่ยนแปลงข้อมูลชุด

- คลิกเลือกรหัส51a03 ลบแบบฟอร์ม PM ที่ไม่ใช้

- คลิกยืนยันการทำงาน OK

- ใส่ปี2999 แล้วคลิกตกลง OK

- เสร็จแล้วคลิกOK

- ลองไปดูที่ เมนูข้อมูลหลัก > เพิ่ม/ลบ แบบฟอร์มรับหักคงที่ ให้พนักงาน

เหลือแต่พนักงานที่มีประวัติแล้วครับ

3. เปลี่ยนปี แบบฟอร์ม PM กลับมาเป็นปีปัจจุบัน

- ไปที่เมนูคำนวณ > เปลี่ยนแปลงข้อมูลชุด

- คลิกเลือกรหัส004 เปลี่ยนปี แบบฟอร์มรับหักคงที่

- คลิกยืนยันการทำงาน OK (ไม่แสดงรูปให้ดูแล้วนะครับ)

- ใส่ปี ค.ศ. ปัจจุบัน เช่น2010

- ใส่รหัสประเภทพนักงาน เช่นS (พนักงานรายเดือน)

- คลิกตกลง OK

(ทำซ้ำข้อนี้ ถ้ามีพนักงานหลายประเภทนะครับ)

4. เสร็จแล้วทำซ้ำตั้งแต่ข้อ 1. เพื่อลบแบบฟอร์มรับหักที่เปลี่ยนแปลงทุกงวด (PD01)

- โดยเลือกรหัสเป็น51a04 สำหรับข้อ 1.

- สำหรับข้อ 2. เลือกรหัส51a05

- และข้อ 3. เลือกรหัส005 ครับ

* ติดตรงไหน email มาถามได้นะครับที่ payroll@nimitr.com