ภาคผนวก ข - วิธีใช้เพิ่มเติม

ภาคผนวก ข - วิธีใช้เพิ่มเติม

ข1. การนำไฟล์รหัสสินค้าไปใช้ (สำหรับกรณี upgrade version Demo เป็น Professional) วิธีทำ

ข2. การนำเข้ารายงานใหม่ (กรณีส่งไฟล์รายงานไปให้ผู้ใช้ update) วิธีทำ

ข3. การใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านลายนิ้วมือ วิธีทำ

ข4. การคำนวณหักเงินสะสม 2.5% จากยอดเงินเดือน หรือค่าแรง วิธีทำ

ข5. การคำนวณหักเงินค้ำประกัน, เงินกู้ยืม, เงินสะสม เท่า ๆ กันทุกเดือน

และเมื่อครบตามจำนวนให้หยุดหักอัตโนมัติ วิธีทำ

ข6. การแปลงไฟล์ Excel เป็น Text ไฟล์ วิธีทำ

ข7. วิธีเซ็ต Windows Explorer ให้แสดงนามสกุลของไฟล์ วิธีทำ

ข8. โอนข้อมูลสรุป (Time Attendance) เข้าโปรแกรมเงินเดือน NIMITR Payroll วิธีทำ

ข9. จัดรูปแบบเซลล์ "เลขที่บัตรประชาชน" ใน Excel วิธีทำ

ข10. การ upgrade ข้อมูลสำหรับ ลูกค้าที่ใช้ v.2 วิธีทำ

ข11.การ update v.8 สำหรับลูกค้าที่ใช้ version เก่ากว่า v.8 วิธีทำ

ข12. การป้อนภาษีเอง วิธีทำ

ข13. การป้อนประกันสังคมเอง วิธีทำ

ข14. การลบแบบฟอร์มป้อนข้อมูล (PM, PD) ที่ไม่ใช้ วิธีทำ