3. การใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านลายนิ้วมือ

3. การใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านลายนิ้วมือ

 

ตอบ: สามารถใช้ได้กับเครื่องอ่านลายนิ้วมือทุกยี่ห้อ ครับ

แต่ไม่ได้เชื่อมต่อกับ Payroll โดยตรง การใช้งานร่วมกันเป็นดังนี้ครับ:-

 

(1)เครื่องอ่านลายนิ้วมือ ---> (2)โปรแกรม Time Attendance --->

(3)ไฟล์ยอดสรุป ---> (4)โปรแกรมเงินเดือน NIMITR Payroll

 

อธิบาย

 

1. พนักงานทำการสแกนลายนิ้วมือเข้า/ออก แต่ละวัน

 

2. โอนข้อมูลการสแกนเข้าโปรแกรม Time Attendance

(ปกติจะแถมมาพร้อมกับเครื่องอ่านลายนิ้วมือ)

- ตั้งกะเวลาทำงาน

- คำนวณเวลาทำงาน

- ออกรายงานการมาทำงาน

- สรุปจำนวนวันทำงาน, ชม.OT, เวลาขาด/ลา/มาสาย เป็นยอดรวม

 

3. บันทึกยอดสรุปเก็บเป็นไฟล์ (ชื่อไฟล์.txt)

ตัวอย่างข้อมูลที่เก็บในไฟล์

0001,26,10,5,1

0002,25,20,1,1

* ข้อมูล 1 บรรทัดสำหรับพนักงาน 1 คน 1 งวดการจ่ายเงิน

- แต่ละรายการคั่นด้วยคอมม่า รายการใดมาก่อนมาหลังก็ได้ แต่ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทุกงวด

 

4. โปรแกรมเงินเดือน NIMITR Payroll อ่านข้อมูลจากไฟล์ข้อ 3.

เข้าไปเก็บในฐานข้อมูลเงินเดือน จากนั้นสามารถเข้าไปเพิ่ม/ลบ/แก้ไขข้อมูล

ในโปรแกรมเงินเดือนได้ จากนั้นก็ทำงานตามขั้นตอนการใช้โปรแกรมเงินเดือนปกติ