รายงาน แบบคำนวณฯ ค่าจ้างตามแบบ กท.20ก. (2015)

รายงาน แบบคำนวณฯค่าจ้างตามแบบ กท.20ก.+ส่วนท้าย

1. download รายงาน แบบคำนวณฯ ค่าจ้างตามแบบ กท. 20 ก. + ส่วนท้าย
คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายงาน --> รายงาน แบบคำนวณฯ ค่าจ้างตามแบบ กท.20ก.+ส่วนท้าย

2. แบบฟอร์ม กท.20 (ส่วนท้าย)

แบบฟอร์ม กท.20 (ส่วนท้าย)

2.1 คลิกที่ icon รูป (ด้านบน) เพื่อแสดงแบบฟอร์ม kortor20-footer-5902.jpg
2.2 คลิกขวาที่ภาพแบบฟอร์ม เลือกเมนู "Save Image As.."
2.3 กำหนดที่เก็บไฟล์ ให้เลือกเก็บใส่ในโฟลเดอร์"Form"ของฐานข้อมูลแต่ละบริษัท
เช่น "C:\Program Files\Nimitr Soft Technology\NimitrPayroll\(ชื่อโฟล์เดอร์ที่เก็บข้อมูลบริษัทฯ)\Form"payroll form path

คลิกดู --> วิธี update รายงานใหม่

* รายงาน แบบคำนวณฯ ค่าจ้างตามแบบ กท. 20 ก. + ส่วนท้าย มี 4 รายงาน

3. update เสร็จแล้วลองเข้าไปดูรายงานที่
เมนูออกรายงาน > รายงานทั่วไป > ประจำปี (ระบบ) > มี 4 รายงาน
59104 (รายงาน แบบคำนวณฯ ค่าจ้างตามแบบ กท. 20 ก.),
59105-7 (รายงาน แบบคำนวณฯ ค่าจ้างตามแบบ กท. 20 ก. ส่วนท้าย)

พิมพ์ในกระดาษใบเดียวกัน คือ ใส่กระดาษเปล่า A4 พิมพ์ด้วยรายงาน 59104 เสร็จแล้ว
ใส่กระดาษเดิมอีก 3 ครั้ง พิมพ์ด้วยรายงาน 59105-7 ก็จะได้รายงานที่สมบูรณ์

* อย่าลืม "ปีภาษี (ค.ศ.)" ใส่ "2015" ที่ช่อง "เลือกข้อมูลจาก" ก่อน แสดงรายงาน นะครับ

ตัวอย่างรายงานที่พิมพ์เสร็จแล้วครับ

รายงาน กท.20 ก.