140. รายงาน ภงด.91 สำหรับปีภาษี 2558 (2015)

1. download รายงาน ภ.ง.ด.91 (รหัสรายงาน 59101-59103)
และแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2558 คลิกด้านล่าง

download-icon.jpg

จะได้ไฟล์  pnd91_2558.zip

2. Extract (Unzip) ไฟล์ pnd91_2558.zip
จะได้ 4 ไฟล์ คือ
PaySys.mdb

PayUsr.mdb
PIT91_2558_P1.jpg
PIT91_2558_P2.jpg

3. วิธี update รายงานใหม่
3.1 เปิดโปรแกรม Payroll เลือกเมนู เครื่องมือ > นำเข้าข้อมูลใหม่ Import New
a. คลิกปุ่ม เลือกไฟล์ Browse
b. หน้าต่าง Open ให้เลือกไฟล์ PaySys.mdb > แล้วคลิก Open
c. คลิกปุ่ม นำเข้า OK

d. ทำอีกครั้งเลือกไฟล์ PayUsr.mdb

3.2 เมนู เครื่องมือ > ปรับปรุงตารางข้อมูล > OK

4. แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.91 

ภ.ง.ด.91 ปี 2558 หน้า 1 ..........ภ.ง.ด.91 ปี 2558 หน้า 2

ไฟล์  
PIT91_2558_P1.jpg
PIT91_2558_P2.jpg
 

ให้ copy ไปใส่ในโฟลเดอร์ "Form" ของฐานข้อมูลแต่ละบริษัท
เช่น "C:\Program Files\Nimitr Soft Technology\NimitrPayroll\(ชื่อโฟล์เดอร์ที่เก็บข้อมูลบริษัทฯ)\Formตัวอย่างที่เก็บ Form

5. update เสร็จแล้วลองเข้าไปดูรายงานที่
เมนู ออกรายงาน > รายงานทั่วไป > ประจำปี (ระบบ) > มี 3 รายงาน 
59101 (ภงด.91 หน้า 1)
59102 (ภงด.91 หน้า 2 สำหรับพนักงานปัจจุบัน)
59103 (ภงด.91 หน้า 2 สำหรับพนักงานที่ลาออกระหว่างปีครับ)

** เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ผู้จ่ายเงินได้ (บริษัทฯ) รองรับเลขทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้ (13 หลัก) แล้วครับ