ประวัติพนักงาน

ประวัติพนักงาน

ถึงตอนนี้เรามาเริ่มป้อนข้อมูล ประวัติพนักงาน เข้าไปครับ

ไปที่เมนูข้อมูลหลัก > ประวัติพนักงาน

คลิกเพิ่ม เพื่อเพิ่มประวัติพนักงาน

4.1 เลือกแทปทั่วไป

4.2 ป้อนรหัสพนักงาน เช่น "51001"

4.3 ป้อนชื่อ-สกุล พนักงาน

4.4 ค่าเริ่มต้นที่โปรแกรมกำหนดให้ ปล่อยไว้ตามนั้นไปก่อน

- คลิกบันทึก

- จะแสดงหน้าจอถาม "สร้างรายการป้อนข้อมูลรับ และหัก..." ให้คลิกYes

- จะแสดงหน้าจอถาม "สร้างแบบฟอร์มป้อน ค่าแรง" อันนี้ให้คลิกNo ครับ

จากนั้นสามารถป้อนรายการรับหัก เช่น เงินเดือน, ot,... ได้แล้วครับ

4.5 คลิกแก้ไข

4.6 คลิกแทปรายการรับ/หัก คงที่

4.7 ป้อน เงินเดือน

4.8 คลิกแทปรายการรับ/หักเปลี่ยนแปลง

- ป้อนรายการที่ต้องการ

4.9 คลิกบันทึก

เพิ่มพนักงานคนต่อไปก็ทำเหมือนเดิมนะครับ

เสร็จแล้วไป คำนวณเงินเดือน ต่อครับ