โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll

 

\\

\ระบบบัญชีเงินเดือน ที่มุ่งพัฒนาอย่างต่อ เนื่อง เพื่อช่วยงานผู้ใช้ แก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านการจัดการบัญชีเงินเดือน ใช้งาน ง่าย ขจัดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อน เหมาะกับหน่วย งานขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่

\ ด้วยราคาที่เหมาะสมกับแต่ละขนาดของกิจการ

\ คุ้มค่าด้วยการบริการให้คำปรึกษา ดูแลแก้ไขปัญหา สามารถติดต่อได้สะดวก รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาท่านให้หมดไป ท่าน จะพึงพอใจ เช่นเดียวกับลูกค้าท่านอื่นๆ จนได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ และแนะนำต่อ ทำให้มีผู้ใช้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

\เสียค่าใช้จ่ายน้อย และควบคุมค่าใช้จ่ายได้ เมื่อเทียบกับการพัฒนาโปรแกรมขึ้นใช้เอง หรือการใช้โปรแกรมต่างประเทศ

\ โปรแกรมสำเร็จรูปไร้ขีดจำกัด

เพราะโปรแกรมไม่ได้จำกัดเพียงสิ่งที่เราสร้างมาให้ แต่คุณสามารถ เพิ่มเติมความสามารถต่างๆเข้าไปในระบบได้อีกด้วย เช่น การสร้างรายงานใหม่ๆด้วยตนเองตาม ความต้องการอย่างไร้ขีดจำกัด หรือจะนำรายงานที่ มีในระบบมากกว่า 100 รายงานมาปรับแต่งให้ตรงใจคุณ,หรือหากคุณชอบที่จะพัฒนาโปรแกรมให้มีความสามารถ มากขึ้น ไปอีก คุณก็สามารถทำได้โดยพัฒนาโปรแกรม ต่างๆ เพิ่มเติมให้เป็นไปตามความต้องการของ คุณและนำมาเรียกใช้ร่วมกันในระบบได้อีกด้วย

\ มี Function พิเศษ เสริมทักษะ

ด้วยการออกแบบโปรแกรมที่สามารถขยายความต้อง การของผู้ใช้ เช่น กำหนดสูตรการคำนวณยอดเงิน ต่างๆ ได้แก่ การ คำนวณค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย, การคำนวณเงินหักต่างๆหรือการเก็บยอดสะสม นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงข้อมูลจำนวนมาก โดยกำหนดเงื่อนไขเอง เช่น การปรับเงินเดือน, การป้อน โบนัส เป็นต้น

\ รองรับข้อมูลจากเครื่องบันทึกเวลา

สามารถนำเข้าข้อมูลสรุปประจำงวด จากเครื่องบันทึกเวลาได้ทุกยี่ห้อ

\ ประหยัดเวลา

บันทึกประวัติพนักงานเพียงครั้งเดียว และป้อนรายการรับ/หักที่มี ข้อมูลที่บันทึกไว้ก็สามารถนำไปคำนวณ และออกรายงาน, เอกสารต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ไม่ ต้องยุ่งยากเปิดโปรแกรม Office และป้อนข้อมูลพนักงาน ซ้ำๆ บ่อยๆ ไม่ต้อง สร้างไฟล์เอกสารมากมายให้ยุ่งยาก

\ ประหยัดค่าใช้จ่าย

ด้วยการลงทุนเพียงครั้งเดียว สามารถใช้งานได้ทันที ประหยัดกว่าการพัฒนาโปรแกรมขึ้นใช้เองได้หลายสิบเท่า ไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการพัฒนา และสามารถติดต่อขอคำปรึกษา แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็วกว่าการใช้โปรแกรมต่างประเทศนอกจากนี้เรายังมีการพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โปรแกรมถูกต้องได้มาตรฐานตลอดเวลา

\ ใช้งานง่าย เหมาะกับผู้ใช้

เพราะเป็นโปรแกรมที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ จึงเหมาะกับผู้ใช้ทุกระดับ เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมเดียว ก็ สามารถให้ผลงานที่สมบูรณ์ครบถ้วน

\ ใส่ใจต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน

- การทำงานกับข้อมูลจำนวนมาก และผู้ใช้ต้องเพ่งหน้าจอเป็นเวลานาน จะทำลายสุขภาพของดวงตา และก่อให้เกิดความ เครียด ทำให้การทำงานอาจผิดพลาดได้ง่าย ด้วยความใส่ใจของผู้ผลิต เราจึงออกแบบน่าจอที่เรียบง่าย ขนาดตัวอักษรใหญ่ เป็นพิเศษ เพื่อผู้ใช้จะได้ทำงานได้อย่างมีความสุข และได้ผลงานถูกต้อง สมบูรณ์

- เรายังไม่หยุดให้บริการแม้ว่าคุณจะใช้งานเป็น หรือป้อนข้อมูลถูกต้องแล้วเท่านั้น เรายังมุ่งเน้นให้คำปรึกษา และแก้ปัญหา ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการทำเงินเดือน เพื่อให้คุณได้ครบทุกความต้องการ เพราะนี่คืองานของเรา

\ กำหนดรายการรับ/หักได้เอง โดยสร้างแบบฟอร์มสำหรับบันทึกรายการรับ/หัก เฉพาะรายการที่ต้องการ

\ กำหนดประเภทพนักงานได้หลายประเภท เช่น รายเดือน รายวัน รายปักษ์ และพนักงานชั่วคราว

\ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้เองตามกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง เช่น ตารางอัตราภาษี, ค่าลดหย่อนต่างๆ, อัตราเงินสมทบ

\ คำนวณภาษี และเงินเดือนจ่ายพนักงานได้สะดวก รวดเร็ว สามารถเลือกคิดภาษีอัตราเดียว หรืออัตราก้าวหน้า, คำนวณแบบ เฉลี่ย หรือแบบสะสม เพื่อให้ภาษีทั้งปีลงตัวพอดี ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม หรือขอคืนภาษี

\ กำหนดงวดการจ่ายเงินเดือน ได้มากกว่าเดือนละครั้ง

\ มีรายงานสำเร็จรูปให้เลือกใช้มากกว่า 100 รายงาน และสามารถสร้างเพิ่ม หรือแก้ไขได้ด้วยตนเอง

\ สามารถส่งออกข้อมูลเพื่อจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร,นำส่งเงินสมทบ, หรือชำระภาษีในรูปแบบ Diskette หรือยื่นชำระภาษี ทาง Internet

\ สามารถเก็บข้อมูลใน Server และใช้งานร่วมกันหลายเครื่อง เลือกซื้อสิทธิการใช้งานเพิ่มเติมได้ตามจำนวนเครื่องที่ต้องการ

\ สามารถคำนวณจ่ายเฉพาะคอมมิชชั่น, โบนัส, ฯลฯ โดยคำนวณหักภาษีอัตราก้าวหน้า เฉพาะรายรับค่าคอมมิชชั่น, โบนัส, ฯลฯ ได้ด้วย

\ การออกรายงานส่งธนาคารเพื่อโอนจ่ายเงินเดือน ผู้ใช้กำหนดวันจ่ายได้เอง และใส่รหัสตามที่ธนาคารกำหนดได้

\ รายงานส่งธนาคารสามารถใส่ 'ลำดับที่' ตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนดได้ เช่น ธ.นครหลวงไทย

\ New! Nimitr Payroll V.11

1. สามารถกำหนดรายการเงินหัก หลังหักค่าลดหย่อน ครบตาม ภ.ง.ด.91 ได้แก่ เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา, เงินสนับ สนุนการกีฬา

2. สามารถกำหนดรายการเงินได้ที่ได้รับยกเว้น ครบตาม ภ.ง.ด.91 ได้แก่ เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินสะสม กบข., เงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน, ผู้มีเงินได้อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป, คู่สมรสอายุ ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป, เงินค่าชดเชยที่ได้รับตามกฏหมายแรงงาน

3. สามารถกำหนดรายการลดหย่อน ได้ครบตาม ภ.ง.ด.91 ได้แก่ ลดหย่อนบิดามารดาผู้มีเงินได้ และคู่สมรส, เบี้ยประกัน สุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้ และคู่สมรส, ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF, ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF

4. รายงานส่งออกไป Excel สามารถเพิ่มเติม, แก้ไข ได้ไม่จำกัด

5. เพิ่มรหัสพนักงานรอง สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสพนักงานใหม่ได้บ่อยตามต้องการ โดยไม่มีผลกระทบต่อ ข้อมูลที่บันทึกไว้

6. สามารถคำนวณต้นทุนค่าแรงเหมาได้

\ ยังมีคุณสมบัติใหม่ๆ ที่จะเพิ่มเติมให้ท่านใช้งาน และมีความสุข สนุกกับการทำงาน อย่าลืม! แวะมาเยี่ยมเยียนกันอีก...

หมายเหตุ

\ ติดตั้งใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 1 เครื่อง

(*หากต้องการใช้งานร่วมกันมากกว่า 1 เครื่อง โปรด ซื้อสิทธิในการใช้งานได้ตามจำนวนเครื่องที่ต้องการ)

\ ส่งมอบ พร้อมติดตั้ง และอบรมให้ฟรี 1 ครั้งใน เขตกรุงเทพฯ

\ บริการตอบปัญหาทางโทรศัพท์ หรือส่งข้อมูลมาที่เรา เพื่อปรึกษาแก้ไขปัญหาได้ฟรี 1 ปี

\ ต่างจังหวัด - อบรมฟรี 1 ครั้ง ณ ที่ทำการของผู้ผลิต 2 ท่าน พร้อมกัน

\ พร้อม CD Program 1 แผ่น

* เงื่อนไข และราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า