สร้างงวดบัญชี

สร้างงวดบัญชี

1. เลือกเมนูตั้งค่า > สร้างงวดบัญชี

2. หน้าจอสร้างงวดบัญชี

- คลิกเลือกประเภทพนักงาน

- ใส่ปี ค.ศ. เช่น 2012

- คลิกสร้างงวดบัญชี

- ใส่จำนวนงวดที่จ่ายเงินใน 1 เดือน

- คลิก OK

-สร้างงวดเสร็จแล้วคลิก OK

(ถ้ามีพนักงานหลายประเภท ก็ให้ไปคลิกเลือกประเภทพนักงานอื่นต่อ แล้วสร้างให้ครบทุกประเภทครับ)