136. การใช้ AVAST เป็น remote ควบคุมระยะไกล

1. download AVAST Free Antivirus 2015 มาติดตั้ง
ดาวน์โหลดที่ web นี้ -> https://www.avast.com/th-th/index

2. การใช้ AVAST เป็น remote ควบคุมระยะไกล

กรณี ต้องการให้คนอื่น remote เข้ามาช่วยเหลือ
เข้าไปที่ เมนู Help (ช่วยเหลือ) > ผู้ช่วยระยะไกล

Avast-Help.jpg

 คลิก Get Assistance (รับความช่วยเหลือ)

Avast-Assistance.jpg

จะแสดงรหัส > ให้แจ้งรหัสที่ปรากฏแก่ผู้ช่วยเหลือ ทางโปรแกรม chat, email, หรือทางโทรศัพท์

Avast-GetAssistance.jpg

ทดลองใช้ดูนะครับ ใช้ได้เหมือน TeamViewer เลย

Forums: