แก้ไขตารางอัตราภาษีกลับเป็นอัตราเดิม 2555

 

แก้ไขตารางอัตราภาษีกลับเป็นอัตราเดิม 2555

* เฉพาะสำหรับท่านผู้ใช้ที่ update อัตราภาษีปี 2556 ไปแล้วให้เปลี่ยนกลับเป็นตารางอัตราเดิม 2555 ดังวิธีด้านล่างนี้
 
1. download ไฟล์ตารางอัตราภาษี สำหรับปีภาษี 2555
2. Extract (Unzip) ไฟล์ข้อ 1. ใส่ใน My Documents จะได้ PayUsr.mdb
3. เปิดโปรแกรม Payroll เลือกเมนู เครื่องมือ > นำเข้าข้อมูลใหม่ Import New
- คลิกปุ่ม เลือกไฟล์ Browse
- หน้าต่าง Open ให้เลือกไฟล์ที่ได้จากข้อ 2. > แล้วคลิก Open
- คลิกปุ่ม นำเข้า OK
4. เสร็จแล้วเข้าไปที่ตารางอัตราภาษี 
เมนู ตั้งค่า > ตารางข้อมูล > อัตราภาษี Tax Rate 

- ลบ ลำดับที่ 6, 7, 8 ออกจะได้ตารางอัตราภาษีดังรูป ด้านล่างครับ

tax rate 2555