117. การแก้ไขอัตราเงินสมทบประกันสังคม สำหรับปี 2557 เป็น 5%

1. เมนู ตั้งค่า > รายละเอียดบริษัท

menu-company.jpg
 
2. คลิกแท็ป ประกันสังคม
3. คลิก แก้ไข
4. แก้ไขเป็น 5.00
 
SS 5%
 
5. คลิกแท็ป เงื่อนไขการคิดค่าลดหย่อน เพื่อแก้ไขยอดลดหย่อน กองทุนประกันสังคม ทั้งปี
6. ช่อง กองทุนประกันสังคม แก้ไขเป็น 9,000 มาจาก (15,000 x 5% x 12 เดือน)
 
 
7. คลิก บันทึก เสร็จแล้วครับ

Forums: