ข91. Windows7,8,10 เปลี่ยน S/N ที่ซื้อแล้วยังจำ S/N demo

สำหรับลูกค้าที่ update S/N เป็นชุดจริงตามที่ซื้อไม่ได้

เช่น ตอนแรก ทดลองใช้โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll โดยติดตั้ง version demo ไว้
ต่อมาซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งไปใหม่ แต่ runโปรแกรมแล้วเครื่องก็ยังจำ s/n demo อยู่เหมือนเดิม
ลอง uninstall โปรแกรม แล้วลงใหม่ก็ยังจำ s/n demo

แก้ไขโดย

1. copy ไฟล์ Payroll.snb ที่ได้มาใหม่ ไปใส่ใน...

C:\Users\[ชื่อผู้ใช้ที่ loging เข้า Windows]\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Nimitr Soft Technology\NimitrPayroll

เช่น
C:\Users\Nimitr\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Nimitr Soft Technology\NimitrPayroll

หมายเหตุ
ถ้าไฟล์ที่ได้มาเป็นไฟล์ที่บีบอัดไว้ เช่น ไฟล์ "xxxxxx.zip" 
ต้อง unzip(หรือ Extract) ไฟล์ "Payroll.snb" ออกมาก่อน)

 

2. เสร็จแล้วลอง run โปรแกรมเงินเดือน NIMITR Payroll


3. ถ้าขึ้น แบบลงทะเบียน ให้ใส่รหัสสินค้าตามที่ให้มาครับ

รหัสซอฟท์แวร์ 999-9999-9999-9999-99
หมายเลขเครื่อง 123-1234-1234-1234-12
รหัสสินค้า xxx-xxxx-xxxx-xxxx-xx

(ตัวอย่างนะครับ ไม่ใช่รหัสจริง รหัสจริงคือที่ส่งไปให้ทาง email ครับ)

ข้อควรระวัง
ในการอ่าน/ป้อน รหัสต่าง ๆ ตัวอักษร O (โอ) กับเลข 0 (เลขศูนย์) จะคล้าย ๆ กัน
ให้สังเกตตัวอักษร "โอ" จะมีขนาดอ้วนกว่า "เลขศูนย์" ครับ

Forums: