รายงาน แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (ล.ย.01)

แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (ล.ย.01)

1. download รายงาน คลิก link ด้านล่าง
รายงาน แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (รหัสรายงาน 54105)
คลิกดู -->วิธี update รายงานใหม่

 

2. แบบฟอร์ม แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (ล.ย.01)

2.1 คลิกขวาที่ภาพแบบฟอร์ม เลือกเมนู "Save Image As.."

2.2 กำหนดที่เก็บไฟล์ ให้เลือกเก็บใส่ในโฟลเดอร์"Form"ของฐานข้อมูลแต่ละบริษัท

เช่น "C:\Program Files\Payroll\(ชื่อโฟล์เดอร์ที่เก็บข้อมูลบริษัทฯ)\Form"

 

3. update เสร็จแล้วลองเข้าไปดูรายงานที่

เมนูออกรายงาน > รายงานทั่วไป > ทั่วไป (ระบบ) > รหัสรายงาน 54105