79. วิธีคีย์ข้อมูลโอที และการคำนวณโอทีของโปรแกรม

วิธีคีย์ข้อมูลโอที และการคำนวณโอทีของโปรแกรม

มี 2 วิธี
 
1. ป้อนจำนวนชม.รวมทั้งงวดที่พนักงานทำได้
แยกตามช่อง ค่าล่วงเวลา 1 เท่า, 1.5 เท่า, 2 เท่า, 3 เท่า
(ป้อนในเมนู ข้อมูลหลัก > ประวัติพนักงาน > แท็ป รายการรับ/หักที่เปลี่ยนแปลงฯ)
 
2. ถ้ามีเครื่องบันทึกเวลา และมีโปรแกรม Time Attendance
- ให้โปรแกรม Time Attendance คำนวณเป็นยอดรวมทั้งงวด (ทั้งเดือน)
แยกตามจำนวนเท่า (เป็นยอด ชั่วโมง)
- แล้วส่งออกเป็น *.txt หรือ *.csv (ข้อมูลภายในแต่ละค่าคั่นด้วยคอมม่า)
- ที่โปรแกรมเงินเดือนจะมีเมนู แฟ้ม > นำเข้าข้อมูลเงินเดือน
ใส่รายละเอียดในหน้าจอนี้ แล้วสั่งนำเข้า ครับ
 
สำหรับการคำนวณอัตราต่อชั่วโมง คิดจาก เงินเดือน หาร 30 หาร 8 ครับ
 
สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ เช่น เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง หาร 30 หาร 8 เป็นต้น

Forums: