การนำไฟล์รหัสสินค้าไปใช้

การนำไฟล์รหัสสินค้าไปใช้

1. ดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบมาใส่ My Documents

2. unzip(Extract) ไฟล์ ข้อ.1 จะได้ "Payroll.snb"

3. copy ไฟล์ Payroll.snb ไปทับใน 
สำหรับ WindowsXP
c:/Program Files/Nimitr Soft Technology/NimitrPayroll

สำหรับ Windows7, Windows8
C:\Users\[ชื่อผู้ใช้ที่ loging เข้า Windows]\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Nimitr Soft Technology\NimitrPayroll
เช่น

C:\Users\Nimitr\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Nimitr Soft Technology\NimitrPayroll

4. ลอง run โปรแกรมเงินเดือน NIMITR Payroll

5. ถ้าขึ้น แบบลงทะเบียน ให้ใส่รหัสสินค้าตามที่ให้มาครับ
รหัสซอฟท์แวร์ 999-9999-9999-9999-99
หมายเลขเครื่อง 123-1234-1234-1234-12
รหัสสินค้า xxx-xxxx-xxxx-xxxx-xx

(ตัวอย่างนะครับ ไม่ใช่รหัสจริง รหัสจริงคือที่ส่งไปให้ทาง email ครับ)

ข้อควรระวัง
ในการอ่าน/ป้อน รหัสต่าง ๆตัวอักษร O (โอ) กับเลข 0 (เลขศูนย์) จะคล้าย ๆ กัน
ให้สังเกตตัวอักษร "โอ" จะมีขนาดอ้วนกว่า "เลขศูนย์" ครับ