การพิมพ์ Payslip กับกระดาษ 8.5 x 5.5 นิ้ว

การพิมพ์ Payslip กับกระดาษ 8.5 x 5.5 นิ้ว

ในการพิมพ์ Payslip หากผู้ใช้ตั้งค่ากระดาษเป็น 8.5 x 5.5 นิ้ว

เวลาพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์แล้วกลายเป็นแนวนอน

วิธีแก้ไข

1. Start > Printer > เลือก (เครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน เช่น Epson LX-300) ให้เป็น default

2. คลิกขวาที่เครื่อง LX-300 > เลือก Printing Preference

3. หน้าจอ Printing Preferences

Orientation > เลือกเป็น แนวตั้งPortrait

- คลิก Advance > Paper Size > เลือก 8.5 x 5.5 > คลิก OK > คลิก OK

4. เข้าโปรแกรมเงินเดือน > เลือก ออกรายงาน > รายงานทั่วไป > เลือกรายงานซองเงินเดือน

5. คลิก แสดงPreview > หน้าจอจะแสดงรายงานแนวตั้งถูกต้อง

6. คลิกรูปเครื่องพิมพ์ ด้านบนซ้ายมือ เพื่อสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์

7. จะแสดงหน้าจอ Print > คลิก Preferences

8. หน้าจอ Printing Preferences > Orientation จะเห็นว่ากลายเป็น แนวนอน Lanscape

- ให้คลิก แนวตั้ง Portrait > แล้วคลิก OK > แล้วคลิก Print

- เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ออกมาถูกต้องเป็นแนวตั้งปกติครับ