ก58. เข้าโปรแกรมฯ แล้วหน้าจอแสดงข้อความ (..ท่านใส่ปีไม่ตรงกับปีปัจจุบัน (ค.ศ.2010)..)

ก58. เข้าโปรแกรมฯ แล้วหน้าจอแสดงข้อความ (..ท่านใส่ปีไม่ตรงกับปีปัจจุบัน (ค.ศ.2010)..)

login เข้าโปรแกรมเงินเดือน NIMITR Payroll แล้วหน้าจอแสดงข้อความ

คำเตือน

ท่านใส่ปีไม่ตรงกับปีปัจจุบัน (ค.ศ.2010)

ถ้าท่านทำการคำนวณเงินเดือน หรือปิดบัญชี จะทำให้ข้อมูลผิดพลาด"

แต่คลิก OK ก็ยังเข้าไปใช้งานได้ปกติ.

สาเหตุ

เพราะท่านยังไม่ได้ปิดสิ้นปี หรือตั้งค่าปีปัจจุบันไม่ถูกต้อง

ให้เข้าโปรแกรมไปก่อน แล้วทำดังนี้

1. ไปสร้างงวดบัญชีของปี 2010

- เมนู ตั้งค่า > สร้างงวดบัญชี (ดูวิธีใช้ สร้างงวดบัญชี)

- ใส่ปี ค.ศ.2010

- คลิก สร้างงวดบัญชี

* มีพนักงานกี่ประเภท ก็สร้างให้ครบทุกประเภท

(เปลี่ยนประเภท คลิกเลือกประเภท ที่ด้านบนหน้าจอสร้างงวดบัญชีครับ)

2. ไป ปิดสิ้นปี

- เมนู ปิดบัญชี > ปิดสิ้นปี (คลิกดู คู่มือการปิดสิ้นปี ครับ)

* ทั้งนี้ต้องปิดงวด, ปิดสิ้นเดือน ตามขั้นตอนการทำงานปกติ ก่อนนะครับ