รายละเอียดบริษัท - แก้ไขอัตราเงินสมทบประกันสังคม

รายละเอียดบริษัท - แก้ไขอัตราเงินสมทบประกันสังคม

1. เมนู ตั้งค่า > รายละเอียดบริษัท
 
 
2. คลิกแท็ป ประกันสังคม
3. คลิก แก้ไข
4. แก้ไขเป็น 5.00 แล้วคลิกปุ่ม บันทึก
 
 
5. เสร็จแล้วครับ