ข52. การป้อนเงินสมทบประกันสังคมเอง

ข52. การป้อนเงินสมทบประกันสังคมเอง

 

1. ให้สร้างรายการรับหักU0503 หักประกันสังคม

- เมนู ตั้งค่า > ตารางข้อมูล >รายการรับหัก

> คลิกผู้ใช้กำหนดเอง

> เลือกกลุ่มเงินหักไม่ช่วยลดภาษี

> คลิกเพิ่ม ใส่รหัส03

> กด Tab ใส่รายละเอียดหักประกันสังคม

> กด Tab ใส่หน่วยบาท

> คลิกบันทึก

 

2. เพิ่มรายการข้อ 1. ใน แบบฟอร์มรับหักเปลี่ยนแปลง (PD01)

- เมนู ตั้งค่า > กำหนดแบบฟอร์มป้อนข้อมูล >เพิ่มลบ รายการรับหักที่เปลี่ยนแปลงทุกงวด

> รหัสแบบฟอร์มPD01- รายการรับ/หักที่เปลี่ยนแปลงทุกงวด

> คลิกเพิ่ม ใส่ลำดับ ถัดจากลำดับสุดท้าย เช่น28

> คลิก แว่นขยาย เลือกรายการรับหักU0503 คลิกยืนยัน

> คลิกบันทึก

> คลิกYes

 

3.1 สร้างสูตรยอดสะสม U0503 สะสมไปยัง S0627 เงินสมทบประกันสังคม สะสมเดือนนี้ + N Y

- เมนู ตั้งค่า > สร้างสูตรคำนวณ >สูตรยอดสะสม

> คลิกเพิ่ม ลำดับถัดไป เช่น45

> รหัสข้อมูล คลิก แว่นขยาย เลือกU0503 คลิกยืนยัน

> รายละเอียดสะสมไปยัง

> รหัสที่เก็บ คลิก แว่นขยาย เลือกS0614 คลิกยืนยัน

> เครื่องหมาย+

> ลบค่าข้อมูลสะสม ณ.สิ้นเดือน คลิกถูก

> คลิกบันทึก

 

3.2 สร้างสูตรยอดสะสม U0503 สะสมไปยัง S0607 เงินสมทบประกันสังคม สะสมในปีนี้ + Y N

- คลิกเพิ่ม ลำดับถัดไป เช่น46

> รหัสข้อมูล คลิกแว่นขยาย เลือกU0503 คลิกยืนยัน

> รายละเอียดสะสมไปยัง

> รหัสที่เก็บ คลิก แว่นขยาย เลือกS0607 คลิกยืนยัน

> เครื่องหมาย+

> ลบค่าข้อมูลสะสม ณ.สิ้นปีคลิกถูก

> คลิกบันทึก