ข46. วิธีเซ็ต Windows Explorer ให้แสดงนามสกุลของไฟล์

ข46. วิธีเซ็ต Windows Explorer ให้แสดงนามสกุลของไฟล์

วิธีเซ็ต Windows Explorer ให้แสดงนามสกุลของไฟล์

1. ไปที่ My Computer จะเห็นว่าแสดงแต่ชื่อไฟล์ดังรูป

- คลิกเมนู Tools > Folder Options...

- คลิกแทป View

- เลื่อนหารายการHide extensions for known file types จะเห็นว่ามีเครื่องหมายถูกอยู่ ให้คลิกเครื่องหมายถูกออก

- คลิก Apply และคลิก OK

- กลับมาที่หน้าจอ Windows Explorer จะเห็นว่าชื่อไฟล์จะแสดงนามสกุลไฟล์ แล้ว