ข45. การแปลงไฟล์ Excel เป็น Text ไฟล์

ข45. การแปลงไฟล์ Excel เป็น Text ไฟล์

การแปลงไฟล์ Excel เป็น Text ไฟล์

1. เปิดไฟล์ Excle เช่น text2.xls

2. เลือกเมนู แฟ้ม > บันทึกเป็น

- ตั้งชื่อไฟล์ เช่น test2

- เลือก เก็บเป็นชนิด CSV(Comma delimited) (*.csv)

- คลิก บันทึก

- เมื่อบันทึกแล้วจะมีหน้าจอถามว่าต้องการบันทึกไฟล์ test2.xls เป็น .csv ด้วยหรือไม่ให้คลิก ไม่ใช่

- จะแสดงหน้าจอ บันทึกเป็น ให้คลิก ยกเลิก

- จะกลับมาที่หน้าจอ Excel ให้คลิก ปิด

- จะแสดงหน้าจอถามอีก ให้คลิก ไม่ใช่

3. เสร็จแล้วให้เปิด My Computer และไปที่เราเก็บไฟล์ test2.csv ที่ได้จากข้อ 2.

- คลิกเม้าส์ปุ่มขวาที่ชื่อ test2.csv แล้วเลือก rename

(หมายเหตุ หากหน้าจอไม่แสดง นามสกุลไฟล์ ให้เห็นดังรูป

ให้ไปดู "วิธีเซ็ต Window Explorer ให้แสดงนามสกุลของไฟล์")

- เปลี่ยนชื่อเป็น test2.txt

- จะขึ้นหน้าจอบอกว่า "ถ้าเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์ อาจทำให้ไฟล์ใช้ไม่ได้ คุณแน่ใจหรือไม่"

ให้คลิก Yes

4. เปิดไฟล์ test2.txt เพื่อลบ Header ออกก่อนนำไปใช้

- ทำ high light ดังรูป แล้วกดปุ่ม delete บนคีย์บอร์ด

- เสร็จแล้วคลิก File > Save สามารถนำไปใช้กับ Payroll ได้แล้ว