8. โปรแกรมโอนข้อมูลเงินเดือน (หน้า 3/3)

8. โปรแกรมโอนข้อมูลเงินเดือน (หน้า 3/3)

 

6. เปิดโปรแกรมเงินเดือน NIMITR Payroll

- คลิกเมนู โปรแกรมเพิ่ม > 8.โปรแกรมโอนข้อมูลเงินเดือน ดังรูป

7. หน้าจอ โอนข้อมูลฯ คลิกแทปเลือกไฟล์

- รหัสบริษัท ใส่ชื่อโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูล ในที่นี้ให้ใส่Sample(ดังรูป)

- ไฟล์ *.txt ที่ต้องการอ่าน คลิกเลือกไปที่ไฟล์test.csv

- เครื่องหมายใช้คั่นข้อมูล ใช้จุลภาคคั่นให้ใส่เครื่องหมาย ","

- ไฟล์ปลายทางPayUsr.mdbให้เลือกไปที่เก็บข้อมูลบริษัทดังรูป คือ c:/Program Files/Payroll/Sample/Data/PayUsr.mdb

8. คลิกแทปโอนประวัติพนักงาน

- ป้อนข้อมูลตำแหน่งที่ให้ตรงกับชื่อข้อมูลตามที่จดในข้อ 2.

- เสร็จแล้วคลิกเริ่มนำเข้า OK

- นำเข้าเสร็จแล้วคลิก OK

- คลิกออก Exit

9. ไปดูผลการนำเข้า

- เมนู ข้อมูลหลัก > ประวัติพนักงาน

- ข้อมูลเข้ามาแล้วครับ

* แต่ยังไม่เสร็จครับอ่านต่อคราวหน้าครับ

เลือกหน้า: [ << หน้าก่อนนี้ ] 1 2 3