8. โปรแกรมโอนข้อมูลเงินเดือน (หน้า 2/3)

8. โปรแกรมโอนข้อมูลเงินเดือน (หน้า 2/3)

 

5. เปิด Notepad (กระดาษโน๊ต)

โดยคลิกปุ่ม Start > All Programs > Accessories > Notepad

- เปิดไฟล์ที่ได้จากข้อ 4.

คลิก File > Open

- คลิกเลือกชนิดไฟล์ "Files of type" เป็น "All Files" ก่อนจึงจะเห็นไฟล์ test.csv

- เลือกไฟล์ "test.csv"

- คลิก Open

- ลบ header ออก

- เสร็จแล้ว save

- ปิด notepad

เลือกหน้า: [ << หน้าก่อนนี้ ] 1 2 3 [ หน้าถัดไป >> ]