สำรองข้อมูล Backup

สำรองข้อมูล Backup

การสำรองข้อมูล เพื่อเก็บข้อมูล ณ ปัจจุบันไว้, เผื่อมีเหตุจำเป็นทำให้ข้อมูลที่ใช้อยู่เสียหาย

ก็จะได้นำข้อมูลที่สำรองไว้มาใช้งานได้

วิธีสำรองข้อมูล

1. เลือกเมนูเครื่องมือ > สำรองข้อมูล Backup

2. ให้ใส่รหัสผ่านเหมือนตอนเข้าโปรแกรม แล้วคลิกOK

3. หน้าจอสำรองข้อมูล

-ระบุไดเรคทอรี่ที่ต้องการเก็บปกติโปรแกรมจะตั้งชื่อไฟล์สำรองให้เป็นชื่อ folder

ที่เก็บข้อมูลของบริษัท เช่น "nmst_510121_1945.zip"

(ส่วนตัวเลขที่ตามหลัง คือปี เดือน วันที่ และเวลาที่เราทำการสำรองข้อมูล)

- ส่วนไฟล์สำรองก็จะเก็บไว้ในโฟลเดอร์ Backup เช่น d:Customer Payrollnmst Backupเป็นต้น

- ดังนั้นให้ผู้ใช้ คลิกเริ่มทำงาน OKได้เลยครับ

4. สำรองเสร็จแล้วจะมีข้อความบอก พร้อมแจ้งชื่อไฟล์และที่เก็บข้อมูลสำรองครับ

5. สำรองเสร็จแล้ว คลิกOK

หมายเหตุ

- ควรสำรองข้อมูลบ่อย ๆ เมื่อมีการป้อนข้อมูลในแต่ละวันเสร็จแล้วนะครับ