ปิดสิ้นปี Year End

ปิดสิ้นปี Year End

เมื่อเราทำงานเสร็จ 1 ปี ก่อนจะเริ่มทำงานในปีต่อไป

ขอให้ไป สร้างงวดบัญชี สำหรับปีใหม่ก่อน

เสร็จแล้วจึงเข้าไปที่เมนูปิดบัญชี > ปิดสิ้นปี Year End

หน้าจอปิดสิ้นปี จะบอกประเภทพนักงานที่จะปิดในปีนี้ คือพนักงานประเภท S

คลิกปิดสิ้นปี OK

เสร็จแล้วจะมีหน้าจอบอก

คลิกOK

คลิกออก Exit

เมื่อปิดสิ้นปีแล้วก็ให้ไปออกรายงานที่จะต้องส่งประจำปี ได้แก่

รายงาน ภงด.1ก., หนังสือรับรองการหักภาษี, ภงด.91, กองทุนทดแทน เป็นต้น

หลังจากนั้นก็พร้อมที่จะป้อนข้อมูลของปีใหม่แล้วครับ

สวัสดีปีใหม่ ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรือง ยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะครับ

เลือกหน้า: [ << หน้าก่อนนี้ ] 1 2 3