ปิดสิ้นเดือน Month End

ปิดสิ้นเดือน Month End

ถ้าเราลืมปิดสิ้นเดือน เวลาจะคำนวณงวดใหม่ ปกติเครื่องจะแจ้งว่ายังไม่ได้ปิดสิ้นเดือน

และไม่ยอมคำนวณเงินเดือนให้ ก็ให้มาปิดสิ้นเดือนก่อน โดย

คลิกเมนูปิดบัญชี > ปิดสิ้นเดือน Month End

หน้าจอ ปิดสิ้นเดือน จะแจ้งข้อความบอก "ประเภทพนักงาน ทึ่จะปิดในเดือนนี้"

คลิกปิดสิ้นเดือน OK

เมื่อปิดสิ้นเดือน เสร็จแล้วจะมีข้อความแจ้ง

คลิกOK

คลิกออก Exit

หลังจากนั้นถ้างวดใหม่เป็นคนละปีกับงวดที่แล้ว

ก็ไปทำการปิดสิ้นปี Year End ต่อไป

เลือกหน้า: [<< หน้าก่อนนี้ ] 1 2 3 [หน้าถัดไป >> ]