ปิดงวดบัญชี Period End

ปิดงวดบัญชี Period End

หลังจากที่จ่ายเงินเดือน, ออกรายงานทะเบียนเงินเดือน, ใบจ่ายเงินเดือน, ส่งประกันสังคม,

ส่งภาษี ภงด.1 ของงวดที่แล้ว เรียบร้อย เราก็พร้อมที่จะทำเงินเดือนงวดต่อไป, โดยจะต้อง

ทำการปิดบัญชีสิ้นงวดก่อนโดย

คลิกเมนูปิดบัญชี > ปิดงวดบัญชี

โปรแกรมจะบอกให้สำรองข้อมูลเก็บไว้ก่อน ให้คลิกYes

ให้ใส่รหัสผ่านเหมือนตอนเข้าโปรแกรม แล้วคลิกOK

หน้าจอสำรองข้อมูลคลิกเริ่มทำงาน OKได้เลยครับ

สำรองเสร็จแล้วจะมีข้อความบอก พร้อมแจ้งชื่อไฟล์ และที่เก็บข้อมูลสำรองครับ

คลิกOKจะเข้าหน้าจอปิดงวดบัญชี

โปรแกรมจะคลิกถูกพนักงานที่จะทำการปิดให้

พร้อมแสดงข้อความ "พนักงานประเภท ที่จะปิดในงวดนี้" ว่ามีประเภทใดบ้าง

เสร็จแล้วให้คลิกปิดงวดบัญชี OK

ปิดงวดเสร็จแล้วครับ

คลิกOK

คลิกออก Exit

ถ้างวดที่แล้ว กับงวดนี้เป็นคนละเดือนกัน ให้ปิดสิ้นเดือนต่อเลย

(ส่วนใหญ่ถ้าจ่ายเงินเดือน ๆ ละครั้ง หรือถ้าจ่ายเดือนละหลายครั้ง

เมื่อปิดสิ้นงวดสุดท้ายของเดือน ก็จะปิดสิ้นเดือน ได้เลย)

เลือกหน้า: 1 2 3 [หน้าถัดไป >> ]