ตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์ Nimitr Payslip

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับ Payslip
1. ตั้งที่ windows > control panel > device & printer
2. คลิกเลือกเครื่องที่จะใช้ และคลิกขวาเลือก printing preference
> คลิก advance
> ตรง paper size เลือกเป็น Letter ครับ
เสร็จแล้วคลิก Apply > คลิก OK
3. เสร็จแล้วลองเข้าโปรแกรมเงินเดือน ออกรายงาน ประจำงวด (ระบบ) รหัสรายงาน 52301 ครับ
ถ้าแสดงได้แล้วลองเลื่อนหน้าดู ถ้าตั้งถูกต้อง สังเกตตัวหนังสือจะอยู่ตำแหน่งเดิม ไม่ขยับขึ้นเรื่อยๆ ก็สามารถสั่งพิมพ์ได้ครับ