138. ออกรายงานแล้ว error "...gTable..."

ออกรายงานแล้ว error

The Microsoft Jet database engine cannot find the input table or query gTable. 
Make sure it exists and that its name is spelled correctly.

report error gTable

1. download ไฟล์ใส่ใน My Documents

2.Unzip(Extract) ไฟล์ข้อ.1 ใส่ใน My Documents จะได้ไฟล์ PaySys.mdb

3. เปิดโปรแกรม Payroll เลือกเมนู เครื่องมือ > นำเข้าข้อมูลใหม่ Import New

- คลิกปุ่ม เลือกไฟล์ Browse

- หน้าต่าง Open ให้เลือกไฟล์ที่ได้จากข้อ 2. > แล้วคลิก Open

- คลิกปุ่ม นำเข้า OK

4. เมนู เครื่องมือ > ปรับปรุงตารางข้อมูล > OK

5. เสร็จแล้วไปที่

เมนู คำนวณ > เปลี่ยนแปลงข้อมูลชุด > เลือก 57a01 ลบ gTable > คลิก ยืนยันการทำงาน ok > เสร็จแล้ว ปิดหน้าจอนี้

6. 
เมนู เครื่องมือ > กระชับฐานข้อมูล > คลิก OK

7. ลองไปออกรายงานดูจะขึ้น error อีกครั้งนึง ให้ลองปิด error แล้วคลิก แสดง Preview อีกครั้งก็จะแสดงได้แล้ว