132. รายงานขนาด Legal แนวนอน สามารถพิมพ์ออก A4 ได้

รายงานขนาด Legal แนวนอน สามารถพิมพ์ออก A4 ได้โดย
1. ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ เป็นกระดาษ Legal แนวนอน
- ไปที่ Start > Printers and Faxes > คลิกขวา ที่เครื่องพิมพ์ที่ต้องการใช้ เลือก Printing Preference
- หาส่วนที่เป็น "ขนาดกระดาษ Paper Size" เลือกให้เป็น "Legal 8 1/2 x 14 นิ้ว"
- หาส่วนที่ "จัดวางเอกสาร Orientation" กำหนดให้เป็น "แนวนอน Landscape"

2. เลือกรายงานในโปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll แล้วคลิก <แสดง Preview>
(เมนู ออกรายงาน > รายงานทั่วไป)

3. เมื่อรายงานแสดงออกทางหน้าจอแล้วให้คลิกปุ่มรูปเครื่องพิมพ์ มุมบนซ้ายมือ เลือกเครื่องพิมพ์ เป็น PDF
(ต้องติดตั้ง Printer Driver โปรแกรมสำหรับแปลงเป็น PDF เช่น dopdf-7, PDFCreator, p2pdf8 ก่อน)

Preview

แล้วคลิก Print > ตั้งชื่อไฟล์ > คลิก SAVE

Print 2 PDF

4. ตั้งค่ากระดาษ เครื่องที่จะใช้พิมพ์จริง เป็น A4
(ดูวิธีทำข้อ.1)

5. เปิดไฟล์ (.pdf) ที่ได้จากข้อ.3 เมื่อแสดงขึ้นมาแล้ว

Print to A4
- สั่งพิมพ์จากไฟล์ pdf (เมนู File > Print)