131. การรับคืนเงินจากประกันสังคม

ในปี 2556 จากที่มีการคำนวณหัก และนำส่งประกันสังคมไปเมื่อช่วงต้นปีอัตรา 5%
และภายหลังทาง สปส. ได้มีการปรับเป็น 4% และคืนเงินส่วนเกินมาให้พนักงาน
สำหรับงวดที่ทำคืนให้พนักงาน จะต้องนำยอดที่ได้รับคืนไปหักจากยอดเงินสมทบประกันสังคมสะสมปี

วิธีทำ
1. สร้างชื่อรายการรับ U0303 คืนเงินสมทบประกันสังคม
เมนู ตั้งค่า > ตารางข้อมูล > รายการรับหัก > 
(1) คลิก o ผู้ใช้กำหนดเอง
(2) เลือก รายรับ ไม่เสียภาษี
(3) คลิกปุ่มเพิ่ม
(4) ป้อนข้อมูลดังรูป

Add U0303

2. เพิ่มรายการ U0303 เข้าไปในแบบฟอร์มรับหักที่เปลี่ยนแปลงทุกงวด
เมนู ตั้งค่า > กำหนดแบบฟอร์มป้อนข้อมูล > เพิ่ม/ลบรายการรับหักที่เปลี่ยนแปลงทุกงวด (ดังรูป)

Add U0303 to PD01

3. ป้อนเงินที่ได้รับคืนใน เมนู ประวัติพนักงาน > แท็ป รายการรับหักที่เปลี่ยนแปลงทุกงวด > U0303 คืนเงินสมทบประกันสังคม

4. เมนู ตั้งค่า > สร้างสูตรคำนวณ > สูตรคำนวณยอดเงินต่าง ๆ
เพิ่มสูตรต่อจากสูตรสุดท้าย ดังรูป

สูตรหักเงินสมทบประกันสังคมสะสมปีนี้

5. เสร็จแล้วลองคำนวณเงินเดือน ปกติดูครับ

Forums: