122. ตารางอัตราภาษี 2559 (7 ขั้น)

 

ตารางอัตราภาษี ปรับปรุงสำหรับปีภาษี 2559
 
1. download ไฟล์ตารางอัตราภาษี สำหรับปีภาษี 2559
2. Extract (Unzip) ไฟล์ข้อ 1. ใส่ใน My Documents จะได้ PayUsr.mdb
3. เปิดโปรแกรม Payroll เลือกเมนู เครื่องมือ > นำเข้าข้อมูลใหม่ Import New
- คลิกปุ่ม เลือกไฟล์ Browse
- หน้าต่าง Open ให้เลือกไฟล์ที่ได้จากข้อ 2. > แล้วคลิก Open
- คลิกปุ่ม นำเข้า OK
4. ลองไปดูตารางอัตราภาษี 
เมนู ตั้งค่า > ตารางข้อมูล > อัตราภาษี Tax Rate 
จะได้ตารางอัตราภาษีดังรูป ด้านล่างครับ

ตารางอัตราภาษี สำหรับปีภาษี 2556

Forums: