120. ขอรับรหัสสินค้า จากระบบอัตโนมัติ

วันนี้เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอ ท่านสามารถขอรับรหัสสินค้าจากระบบอัตโนมัติ
โดยคลิกที่เมนูด้านซ้าย หัวข้อ "ขอรับรหัสสินค้า
กรอกแบบให้ครบทุกช่อง แล้วคลิกปุ่ม  ขอรหัสสินค้า 
ระบบจะส่งรหัสไปให้ท่านตาม email ที่ระบุในแบบฟอร์มทันที

Forums: