3. ตั้งค่าต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับงานของท่าน

เริ่มต้นใช้งานครั้งแรก (หน้า 4)

3. ตั้งค่าต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับงานของท่าน

ตอนนี้เรามากำหนดค่าต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน เช่น ชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของบริษัท,

เลขที่เอกสารต่าง ๆ, งวด/ปี ที่เราจะเริ่มทำเงินเดือน, เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ใช้ในการคำนวณเงินเดือน

โดยเข้าไปที่เมนูตั้งค่า > รายละเอียดบริษัท

รายละเอียดบริษัท

คลิกแก้ไข ก่อนครับ

แก้ไข

เสร็จแล้วเลือกแทปรายละเอียด ป้อนข้อมูลต่างที่อยู่ในแทปนี้ ครับ

รายละเอียด

ส่วนแทปอื่น ๆ ข้ามไปก่อนครับ เพราะโปรแกรมตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้ว

เสร็จแล้วคลิกบันทึก

บันทึก

ไปตั้งค่างวดที่เราจะเริ่มทำเงินเดือนครับ โดยคลิกเมนู ตั้งค่า > ประเภทพนักงาน

ประเภทพนักงาน

คลิกเลือกS พนักงานรายเดือน แล้วคลิกแก้ไข ครับ

S พนักงานรายเดือน

เช่น ถ้าเราต้องการเริ่มใช้งานงวดที่ 2 ในช่องงวดปัจจุบัน ให้ใส่เป็น2 ครับ

save

ส่วนช่อง [ ] ปิดงวด, [ ] ปิดเดือน[ ] ปิดสิ้นปี[ ] ปิดงวด ค่าแรง ให้ปล่อยว่างไว้ครับ

เสร็จแล้วคลิกบันทึก

* ถ้ามีพนักงานประเภทอื่นด้วย เช่น W พนักงานรายวัน ก็ให้ทำเหมือนกันครับ

เลือกหน้า: [ << หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 [ไป ป้อนข้อมูล ครับ >>]