119. ไฟล์ระบบ update 2559 ล่าสุด

 

ไฟล์ระบบ update ล่าสุด จะมีรายงานแก้ไขใหม่ ๆ เช่น รายงาน ภงด.91 ปี2559, แก้ไขเลขผู้เสียภาษีเป็น 13 หลัก, รายงาน ภงด.1ก ปี 2559,...เป็นต้น ผู้ใช้สามารถ download นำไปใช้ได้เลย มีวิธีทำดังนี้

1. download ไฟล์ระบบ
2. Extract (Unzip) ไฟล์ข้อ 1. จะได้ PaySys.mdb
3. ลองเข้าโปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll เพื่อดูที่เก็บไฟล์ข้อมูลระบบก่อน

ที่เก็บไฟล์ข้อมูลระบบ

จากภาพที่เก็บไฟล์ข้อมูลระบบคือ
c:\Program Files\Nimitr Soft Technology\NimitrPayroll 

4. copy ไฟล์ PaySys.mdb ที่ได้จากข้อ2. ไปทับใน 
c:\Program Files\Nimitr Soft Technology\NimitrPayroll
(ตามที่ดูในข้อ 3.) 

5. เข้าโปรแกรมเงินเดือน > เมนู เครื่องมือ > ปรับปรุงตารางข้อมูล > OK 
6. ใช้งานตามปกติ

Forums: